Nasza drużyna została powołana do życia (założona) w dniu 20.10.2002 r. rozkazem Komendantki Hufca nr L8/2002 pod pierwotną nazwą POMS-2M. Drużynowym od początku jest dh. T. Nagłowski. Pierwotnie drużyna zrzeszała harcerzy ze wszystkich drużyn z hufca Puck, którzy chcieli do niej należeć. Przyboczni, zastępowi i wędrownicy byli zapleczem kadry dla hufca. Po kilku latach została drużyną starszo-harcerską i przechodzili do niej harcerze głównie z 42-DH ”Tropiciele”. Po kolejnej reorganizacji, dzisiaj drużyna jest drużyną wielopoziomową o specjalności pro-obronnej. Składa się z 3 zastępów specjalnościowych : zastęp I – wodny, zastęp II – taktyczno-ratowniczy, zastęp III – szkolny. Nazwa drużyny została zmieniona na „WĘDROWNICY”. W dniu 18.10.2012r rozkazem komendanta hufca nr L11/2012 drużynie nadano imię mjr Władysław Raginisa d-ca odcinka obrony WIZNA. W roku 2012 drużyna obchodziła 10-lecie istnienia.
Kontaktować można się z nami poprzez internet, adres poczty: 24-dhpuck@wp.pl

lub Facebooka : https://www.facebook.com/groups/24dhpuck/