Byli harcerze, zuchy strażacy oraz żołnierze sami druhowie/druhny .

Był apel, przyżeczenie harcerskie, musztra, ruwalizacja na pukktach i nocne wejście do fary. Było syper (ciężko)