Informacja dla wszystkich chcących przekazać 1% swojego podatku dla poszczególnych gromad zuchowych, drużyn harcerskich czy też kręgów.

Zgodnie z nowymi wytycznymi przekazanymi nam przez Chorągiew Gdańską oraz z ustaleniami, jakie zostały poczynione na ostatniej komendzie (26.01.2010) wchodzi w życie nowy system zapisu w „picie” rocznym, mający usprawnić przekazanie pieniędzy dla poszczególnych gromad lub drużyn.

W celu ułatwienia, poszczególne Hufce Chorągwi Gdańskiej otrzymały numer identyfikacyjny, natomiast wewnętrznie w każdym Hufcu przyznane zostały odpowiednie numery gromadom zuchowym, drużynom harcerskim i kręgom.

Poniżej podajemy tabelę w/g której należy wpisywać odpowiednio numerację w „picie” rocznym:

KODY – MORSKI HUFIEC PUCK IM. OBROŃCÓW HELU

 1. 08/00KOMENDA HUFCA PUCK
 2. 08/01 – KRĄG „BRYZG”
 3. 08/02 – 5 GZ „NADMORSKIE SŁONECZKA” Sławoszyno
 4. 08/03 – 7 GZ „LEŚNE SKRZATY” Żarnowiec
 5. 08/05 – 1 WĘDROWNICZEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ „NIETYKALNI”
 6. 08/06 – 2 GROMADA ZUCHOWA „NADMORSKIE MISIE” Starzyno
 7. 08/09 – 24 DSH “WĘDROWNICY ”mjr W. Raginisa. Puck
 8. 08/10 – 32 GDH gen. J. Hallera Puck
 9. 08/11 – 13 DH NS Puck
 10. 08/12 – 43 DH „SOKOŁY” Żarnowiec
 11. 08/14 – 45 DH „TUPTAKI” Krokowa
 12. 08/16 – 1 GZ „NORDOWE ZUCHY” Puck
 13. 08/20 – 4 GZ „Morskie Wilczki” Wierzchucino
 14. 08/21 – 2 Próbna Wędrownicza Drużyna Harcerska z Pucka

I tak,

w odpowiedniej rubryce wpisujemy numer KRS odpowiadający danej OPP (w tym przypadku 0000273799), natomiast w kolejnej rubryce (tam gdzie „precyzujemy” dla kogo dokładnie przekazujemy) wpisujemy odpowiedni numer Hufca i drużyny lub gromady.

np.: 08/10, gdzie numer 08 oznacza numer hufca (tutaj Morski Hufiec Puck) natomiast numer 10 oznacza, zgodnie z tabelą, odpowiednią drużynę (w tym przypadku 32 GDHim. gen. J. Hallera z Pucka).

Mamy nadzieję iż taki system pozwoli nam wszystkim na zdecydowanie szybsze, łatwiejsze i czytelniejsze rozliczanie się z Urzędem Skarbowym w celu przekazania nam 1 % swojego podatku.

Dziękujemy!