VI RAJD  „PO DROGACH I BEZDROŻACH  GMINY KROKOWA”

1. Miejsce i termin

Rajd rozpocznie się w Lubkowie, w piątek 7 czerwca 2019 roku o godzinie 17.00 (świetlica wiejska), a zakończy się w sobotę 8 czerwca 2019 roku około godziny 18.00.

2. Cele imprezy

– Propagowanie żeglarstwa, turystyki pieszej oraz aktywnego wypoczynku na łonie natury.

– Zwrócenie uwagi na walory turystyczno – krajoznawcze Gminy Krokowa.

3. Warunki uczestnictwa

– W Rajdzie mogą wziąć udział patrole z drużyn harcerskich i starszoharcerskich Hufca Puck oraz patrole ze szkół Gminy Krokowa.

– Patrol liczy od 6 do 10 osób + pełnoletni opiekun.

– Zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo hjaskulka@gmail.com do 25 maja 2019 roku

4. Wyposażenie patrolu

Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać: umundurowanie harcerskie (dotyczy harcerzy), śpiwór, karimatę, obuwie zmienne, przybory toaletowe, przybory do spożywania posiłków, prowiant na kolację i śniadanie, ubiór turystyczny na słońce i deszcz, wygodne buty do wędrówki.

Każdy patrol zobowiązany jest zabrać ze sobą apteczkę, przybory do pisania, latarkę i aparat fotograficzny (może być w telefonie).

Patrole mogą rozbić swoje namioty na terenie bazy.

5. Wpisowe

10 zł od uczestnika Rajdu (opiekun nie płaci wpisowego).

6. Organizatorzy gwarantują

Nocleg w warunkach turystycznych, koszulki rajdowe dla każdego uczestnika, obiad w sobotę, ciepłą herbatę do śniadania i kolacji, dyplomy dla każdego patrolu, nagrody rzeczowe i Puchar dla najlepszych.

7. Postanowienia końcowe

– Za szkody wyrządzone w czasie trwania Rajdu odpowiedzialne są patrole wraz ze swoim opiekunem.

– Ocenę współzawodnictwa prowadzić będzie organizator Rajdu.

– Wszyscy uczestnicy Rajdu mają obowiązek przestrzegania zasad harcerskiego postępowania, dyscypliny, przepisów ruchu drogowego.

Organizatorki Rajdu

pwd Hanna Jaskułka

phm Jolanta Jeka- Roeske