V RAJD „PO DROGACH I BEZDROŻACH GMINY KROKOWA”

 1. 1. Miejsce i termin

Rajd rozpocznie się w Krokowej, w piątek  11 maja 2018 roku o godzinie 17.00 (Szkoła Podstawowa).

W piątek planowane są zadania i konkursy dla uczestników Rajdu, w tym konkurs wiedzy o walorach turystyczno – krajoznawczych Gminy Krokowa.

W sobotę pomaszerujemy w kierunku Jeziora Dobrego, przez Karlikowo. Po drodze będą do wykonania różne zadania. Powrót do szkoły autokarem w celu podsumowania i zakończenia rajdu.

Rajd  zakończy się w sobotę 12 maja 2018 roku około godziny 17.00 (Szkoła Podstawowa).

 1. Cele imprezy
 • Propagowanie turystyki pieszej oraz aktywnego wypoczynku na łonie natury.
 • Zwrócenie uwagi na walory turystyczno – krajoznawcze Gminy Krokowa.
 1. Warunki uczestnictwa
 • W Rajdzie wziąć udział mogą patrole z drużyn harcerskich i starszoharcerskich Hufca Puck oraz patrole ze szkół Gminy Krokowa (po jednym patrolu)
 • Patrol liczy od 6 do 10 osób + pełnoletni opiekun.
 • Zgłoszenia przyjmowane są mailowo ( jola_roeske@wp.pl ) lub telefonicznie

( 606 873 146 ) do  27 kwietnia 2018 roku

 1. Wyposażenie patrolu

Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać: umundurowanie harcerskie (dotyczy harcerzy), śpiwór, karimatę, obuwie zmienne, przybory toaletowe, przybory do spożywania posiłków, prowiant na kolację i śniadanie,  ubiór turystyczny na słońce i deszcz, wygodne buty do wędrówki.

Każdy patrol zobowiązany jest zabrać ze sobą apteczkę, przybory do pisania,  latarkę .

 1. Wpisowe

            5 zł od uczestnika Rajdu (opiekun nie płaci wpisowego).

 1. Organizatorzy gwarantują

Nocleg w warunkach turystycznych, koszulkę dla każdego uczestnika, ciepły posiłek w sobotę, ciepłą herbatę do śniadania i kolacji, dyplomy dla każdego patrolu, wiele nagród rzeczowych i Puchary dla najlepszych patroli

 1. Postanowienia końcowe
  • Za szkody wyrządzone w czasie trwania Rajdu odpowiedzialne są patrole wraz ze swoim opiekunem.
  • Ocenę współzawodnictwa prowadzić będzie organizator Rajdu.
  • Wszyscy uczestnicy Rajdu mają obowiązek przestrzegania zasad harcerskiego postępowania, dyscypliny, przepisów ruchu drogowego.

 

Organizatorzy Rajdu   

phm Jolanta Jeka- Roeske

pwd  Hanna Jaskułka