Dziękuję zuchom, harcerzom, instruktoron ,seniorom-instruktorom oraz przybyłym gościom za stworzenie rodzinnej atmosfery na  Harcerskiej Wigilii w dniu 19 grudnia 2108r. . Dziękuję za przekazanie Światełka Betlejemskiego lokalnemu środowisku.