W środę 16 października odbył się zjazd zwyczajny hufca.

Podsumowaliśmy na nim 4 letnią kadencję ustępujących władz. W podsumowaniu nie zabrakło pochwał i podziękowań dla kończącej kadencję komendy.
Jednakże została zauważona konieczność lepszej pracy z kadrą i praca nad rozwojem hufca, którego liczebność spadła.

 

Na zjeździe wybraliśmy również nowe władze hufca.

Komendantką została pwd. Agnieszka Czaja, która zaproponowała 7 osobowy skład komendy.

Do komendy powołano:
hm. Sławomi Dębicki – Skarbnik
phm. Andrzej Żmijewski – Z-ca komendanta ds. programowych i pracy z kadrą
hm. Ludwika Dębicka – Z-ca komendanta ds. organizacyjnych
hm. Regina Wierzba – Namiestnik zuchowy
pwd. Patryk Białk – Namiestnik harcerski
phm. Tomasz Nagłowski – Namiestnik starszoharcerski i wędrowniczy

Wybrano też nową komisję rewizyjna w składzie:
hm. Roman Mazurowski – przewodniczący
phm. Tadeusz Huk
pwd. Stanisław Sandomierski

Jedyną przyjętą uchwałą został Plan Rozwoju Hufca na lata 2019-2023 (można znaleźć w dokumentach).

Wszystkim nowo wybranym członkom władz serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

phm. Andrzej Żmijewski